Bárczi Gusztáv Speciális Általános Iskola sportpálya felújítás

A Szentendrei Rotary Klub új támogatási célt jelölt meg 2015 februárjában.

A project célja (neve): Szentendrei Bárczi Gusztáv Speciális Általnos Iskola sportpálya felújítása

 

Kit, kiket, mit támogatott a projekt:

Az iskolában mintegy 60 szentendrei és környékben élő általános iskolás, elsősorban szellemileg, de gyakran testileg is sérült, mozgáskorlátozott gyermek speciális oktatását végzik. A gyermekek sérültségének foka eltérő, de mindannyian speciális nevelésben, illetve oktatásban kell, hogy részesüljenek. A gyermekek családi helyzete és anyagi háttere eltérő.

A gyermekek fejlődése szempontjából létfontosságú a folyamatos mozgás biztosítása, a sportolás lehetősége. Az iskolának van egy saját körülkerített sportpályája, melynek burkolata azonban részben az időjárási viszontagságok, részben a szakszerűtlen kiépítés miatt évekkel ezelőtt tönkrement, azt hosszabb ideje nem tudták használni, mert balesetveszélyessé vált, a gumilapok meghajoltak, felkunkorodtak, a pálya egyenetlen, nem volt javítható.

A pálya eredeti helyén új, modern technológiával azonos méretű, de sokkal tartósabb sportpálya kialakításáról döntöttünk a bekért és megkapott ajánlatok alapján. A projekt költségeit 2-2.1 mFt + ÁFA nagyságrendben becsültük.

  • miért volt indokolt a támogatás?

Az iskola a KLIK rendszerén belül, a ceglédi tankerülethez tartozik, de ezen belül is a Vácon működő Cházár András EGYMI tagintézményeként működik, azaz érdekérvényesítő képessége nagyon alacsony. Egyéb forráshoz is nagyon nehezen jutnak hozzá, a sportpálya felújítására külső támogatás nélkül nem volt esélyük, ugyanakkor a tanulók számára nagyon nagy jelentősége van a sportolási lehetőségnek.

  • mi volt a támogatás formája?

A támogatás elsősorban pénzügyi jellegű volt, de szervezést, háttértámogatást is tudtunk nyújtani az ilyen projektekben járatlan iskolavezető számára.

  • kinek adtuk az adományt?

A támogatott, a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Szentendrei Tagintézménye volt. 

  • hány embert érintett?

A támogatás legalább 60 sérült gyermek mindennapi életét érinti. Ugyanakkor a sportpálya egy iskola része, így az idő múlásával egyre több és több gyermeket érint majd a projekt.

  • hol fejti ki a hatását? 

Az iskola legkisebb tanulói közül néhány és nevelőik

A támogatás elsősorban Szentendrén, fejti ki hatását, – hiszen az iskola itt működik – de közvetve a közeli települések is érintettek.

  • egyéb megjegyzés

A Rotary Klub Szentendre egyik tagja, hozzátartozója sem dolgozója, vagy tanulója a támogatásban részesülő intézménynek és a projekt megvalósítása során sem ők, sem a tagok vállalkozásai, sem közvetlenül sem közvetetten nem számoltak fel semmilyen költséget a megvalósításhoz kapcsolódóan. A projekt megvalósítására felajánlott támogatások 100%-a a megjelölt célra fordítódott.

A megvalósult projekt tényleges pénzügyi volumene nettó 2.1 mFt + ÁFA.

A megvalósulás során a projekthez pénzügyi támogatást nyújtott a Szentendrei Rotary Klubon kívül a KLIK, mintegy 900 ezer Ft értékben, ezen kívül sikerült a források előteremtésébe kisebb összeggel bevonnunk az iskolába látogató gyermekek szüleit is. Végül annak is nagy jelentőséget tulajdonítunk, hogy a projekt finanszírozásába más Rotary klubok is ajánlottak segítséget, melyek közül végül az RC Sopron konkrétan 100 ezer forinttal járult hozzá a költségekhez, ezáltal is erősítve a klubok közötti együttműködést és barátságot.

Minden közreműködőnek és támogatónak ezúton is köszönjük a segítségét!

Szigeti Zsolt

projekt felelős

Szentendre, 2015. november