Szentendrei Gondozási Központ támogatása

A projekt célja (neve): Szentendrei Gondozási Központ számára gépkocsi és egyéb eszközök beszerzése

Kit, kiket, mit támogat (céloz) a project:

A város egyedüli integrált idősellátó intézménye a Gondozási Központ Szentendre, mely szociális és egészségügyi alapellátási feladatokat lát el. Egészségügyi szolgáltatóként Védőnői és az Iskola-egészségügyi Szolgálatot is működtet a városban.

A szociális ellátások közül Szentendre és Pilisszentlászló település részére étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását biztosítja. A Dunakanyarban egyedüliként és az országban az elsők között, 2013. január 1-jétől a demens betegek nappali ellátását is felvállalták, mivel óriási igény mutatkozott erre az ellátási formára is. Szükség esetén a náluk jelentkező hajléktalanokat is támogatják, igény esetén megkapják a nappali ellátás szolgáltatásait. ( Étkeztetés, telefon feltöltés, tisztálkodási lehetőség, gyámhivatali, bírósági, orvosi ellátás, hivatalos ügyek intézése stb.)

Szentendre városán belül egyre távolabbról érkeznek a klubtagok is, akiket be kell vinni és hazaszállítani – különösen a demens betegeket – a nap végén. A Gondozási Központtól messzebb lakók közül is egyre nagyobb számban igényelnek szociális étkeztetést. A területi védőnők számára is nagy segítség lenne az autó, mert így a távolabbi helyekre gyakrabban ki tudnának jutni családlátogatásra. A fenti indokok miatt egy kisebb, akár használt személyautónak kb. bruttó 750.000-800.000,-Ft értékben nagy hasznát vennék. Ehhez státuszbővítésre nem lenne szükség, mert van egy közmunkás, akire hosszú távon számítanak. A gépjármű fenntartásának költségeit az intézmény költségvetésébe betervezik.

Egy használt, ugyanakkor strapabíró Susuki Ignis vagy Wagon R tökéletesen megfelelne. Például egy olyan, mint a mellékletben található. Ebbe, a többi autóhoz képest, jól be tudnak szállni az idősek, viszonylag nagy a hely és praktikusan lehajtható az ülés, hogy ládákat is be tudjanak pakolni az autóba.

  • miért indokolt a támogatás?

A gondozási központ saját erejéből még sokáig nem tudja megvalósítani a gépkocsi beszerzést. A gépkocsival több idős embert lesznek képesek elérni, a segítségnyújtásuk hatékonyabbá válik. Az autó feladata jelenleg 40 fő reggeli beszállítása otthonából az intézménybe, délben 80 ebéd kiszállítása, ebéd után pedig a gondozottak hazaszállítása. Ugyancsak autó szükséges a gondozottak különböző ügyeinek intézéséhez, pl. szakrendelőbe, háziorvoshoz való elszállításra, illetve különböző hivatalos ügyek intézéséhez. Alkalmi segítséget is nyújtanak az őt megkeresőknek, magányos időseknek, hajléktalanoknak- gyógyszer beszerzés, stb.

  • mi a támogatás formája?

A támogatás formája elsősorban pénzügyi támogatás, de ha a klubtagok, vagy a külső támogatók között találunk olyan személyt, vagy céget, akik a megfelelő kapcsolatok, vagy berendezések (eszközök) kedvező kondíciókkal történő beszerzésében tudnak segíteni az is nagy jelentőségű lenne.

  • ki a támogatott?

A támogatott és az átvevő az önállóan működő Gondozási Központ Szentendre (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. adószám: 15775285-1-13) Az integrált intézmény fenntartója Szentendre Város Önkormányzata.

  • hány embert érint?

Az ellátottak létszáma jelenleg 200 fő étkeztetett, 70 fő házi gondozott és 50 fő nappali ellátásban részesülőből áll. A gondozottak összetétele többnyire egyedül élő, önmagát ellátni csak részben képes idősből áll, de vannak fiatal rokkantnyugdíjasok is. Segítségnyújtásunk a klienseken túl, az őket körülvevő szűkebb-tágabb környezetre is kiterjed: pl. szakrendelőbe való lejuttatás, azon házi gondozottak intézménybe való beszállítása, ahol nem adott a fürdetés lehetősége, stb. Nem csak az ellátottakat, hanem a hozzátartozókat is érinti, hiszen így nem kell kimaradniuk a munkából, ha pl. valahová vinniük kell az idős hozzátartozót.

  • hol fejti ki a hatását?

A támogatás elsősorban Szentendrén, fejti ki hatását, – hiszen az intézmény itt működik – de közvetve a közeli települések is érintettek.

  •  egyéb kikötés

A Rotary Klub egyik tagja, hozzátartozója sem dolgozója, vagy ügyfele a támogatásban részesülő intézménynek és a projekt megvalósítása során sem ők, sem a tagok vállalkozásai, sem közvetlenül sem közvetetten nem számolnak fel semmilyen költséget a megvalósításhoz kapcsolódóan. A projekt megvalósítására felajánlott támogatások 100%-a a megjelölt célra fordítódik.

A project várható pénzügyi volumene:

A project teljes költsége kb. bruttó 800.000 Ft, ami kisebb mértékben módosulhat az éppen rendelkezésre álló beszerzési lehetőségektől függően.

Milyen időigénye van a megvalósításnak?

A project bármelyik eleme – források rendelkezésre állásától függően – gyakorlatilag azonnal, gyorsan és különösebb elkészítés nélkül lebonyolítható. A project időben és költségben is több elemre bontható.

Bízunk benne, hogy a klub tagjain és hagyományos támogatóin kívül Ön is egyetért a projekt céljaival és anyagi hozzájárulással, népszerűsítéssel, vagy más módon csatlakozni tud annak megvalósításához.

Ha többet szeretne megtudni a Szentendrei Rotary Klub társadalmi felelősség vállalási tevékenységéről, vagy a konkrét projektről, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a honlapon megadott módokon, vagy telefonon.

dr. Pázmány Annamária

projektfelelős 

A pénzügyi támogatásokat – melyeknek 100%-a az adományozó által megjelölt projektre lesz fordítva – az alábbi elkülönített számlára várjuk:

CIB-10700440-44241007-52200005

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni az Ön által támogatni kívánt projekt célját: pld: ’SPORTPÁLYA’, vagy ‘HAJLÉKTALANOK

h

Minden azonosítható adományozónkat meghívjuk az adott projekttel kapcsolatos eseményekre, illetve a 10.000,- Ft feletti adományozóinknak egy, gyönyörű elismerő OKLEVÉLLEL is megköszönjük a támogatást.